ΒΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ, ΒΙΟΠΕΔΙΑ, ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΚΟΚΚΙΝΟ ΦΩΤΕΙΝΟ
ΒΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ, ΒΙΟΠΕΔΙΑ, ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΦΩΤΕΙΝΕΣ,

ΚΟΚΚΙΝΟ ΦΩΤΕΙΝΟΗ υλοποίηση των στόχων μας είναι άμεσα συνδεδεμένη, με τη γνώση πού θα πρέπει να έχουμε, για να αντιληφθούμε, ότι είναι απαραίτητο να κατανοήσουμε τα χαρισματικά μας στοιχεία, τις δυνατότητες μας, τα ταλέντα μας και τις ικανότητες μας. Όλα αυτά ζούν μέσα μας, σε συγκεκριμένους χώρους με τη μορφή μηνών, σε περιοχές με μορφή εβδομάδων, σε τοποθεσίες με μορφή ημερών, σε περιβάλλοντα με μορφή

ωρών, σε τοπία με μορφή λεπτών, σε βιοσυχνότητες με μορφή δευτερολέπτων, σε βιομηχανισμούς κίνησης με μορφή κλάσματα δευτερολέπτων και σε χωρητικότητες με μορφή αιώνων.

Το εξωτερικό περιβάλλον του ανθρώπου, διαφέρει από το εσωτερικό του. Το εξωτερικό του έχει συγκεκριμένες διαστάσεις και χρόνους λογικούς. Ενώ το εσωτερικό του είναι άπειρο.

Οι έννοιες χώρου και χρόνου στο εσωτερικό του ανθρώπου, στηρίζονται στον χωροχρόνο (απώθηση) και στον χρονοχώρο (έλξη).

Στον εξωτερικό μας κόσμο, χρησιμοποιούμε διάφορα μέσα, για να κινηθούμε από ένα μέρος σε ένα άλλο. Στον εσωτερικό χρησιμοποιούμε τις κόκκινες φωτεινές (βιοσυχνότητες) και το κόκκινο φωτεινό(βιοπεδίο)

για να μεταφερθούμε στους αντίστοιχους εσωτερικούς χώρους μήνες, περιοχές εβδομάδες, κοκ. Αυτό μας βοηθάει να κάνουμε τη ζωή μας πιο εύκολη και πιο αρμονική.

Η Βιοθεραπεία μας βοηθά να συνειδητοποιήσουμε τις άπειρες δυνατότητες που έχουμε μέσα μας.
Γράψτε σχόλιο
Λεπτομέρειες επικοινωνίας:
Σχόλια:
Ασφάλεια
Παρακαλώ βάλτε το κωδικό anti-spam που διαβάζετε στην εικόνα.
 
news_ban
myarticlesbanner
kirlian