ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ
Στη περίπτωση τραυματισμού ενός ατόμου, η βιοθεραπεία έρχεται να εξισορροπήση τα κενά πού έχει προκαλέσει ο τραυματισμός στη βιοενέργεια η αύρα του. Ο βιοθεραπευτής αγγίζει με τα δακτυλά του μεταφέροντας ενέργεια σε μορφή βιοσωματιδίων, στο σημείο του τραυματισμού.
Το άτομο σύντομα απαλλάσσεται από σις ενοχλήσεις και τους πόνους και επανέρχεται στις δραστηριότητες του και στη καθημερινότητα του.
Καλό θα ήταν, πριν από κάθε εγχείρηση η επέμβαση ο πάσχων να συνεργάζεται με τον βιοθεραπευτή για να υπάρχει επιτυχής έκβαση. Ο βιοθεραπευτής εξισορροπεί τη βιοενέργεια η αύρα πριν την επέμβαση, βοηθα στη ψυχολογία του πάσχοντα, εστιάζει στο σημείο της επέμβασης και ενεργοποιεί του εσωτερικούς μηχανισμούς του σώματος, ώστε να αποφευχθούν οι μετεγχειρητικές βλάβες.
Είναι απαραίτητο, μετά από κάθε επέμβαση, το άτομο να συνεργάζεται με τον βιοθεραπευτή, ο οποίος θα καλύψει τα κενά της βιοενέργειας του η αύρας του.
Αναζητήστε τη βιοενεργειακή ταυτότητα των λέξεων : τραυματισμός, εγχείρηση, επέμβαση και επικοινωνείστε μαζί μου για περισσότερα.
Γράψτε σχόλιο
Λεπτομέρειες επικοινωνίας:
Σχόλια:
Ασφάλεια
Παρακαλώ βάλτε το κωδικό anti-spam που διαβάζετε στην εικόνα.
 
news_ban
myarticlesbanner
kirlian