ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ
Τα θερμομαγνητικά πεδία αν και υπάρχουν δε γίνονται εύκολα αντιληπτά καθώς,βρίσκονται μέσα στην ευκαριωτική δομή του ανθρώπινου οργανισμού. Τα ευκαριωτικά κύτταρα χρονολογούνται σε 2,4 δισεκατομμύρια χρόνια  κι  έχουν τη δυνατότητα να βοηθούν την εξέλιξη του ανθρώπου ώστε να υλοποιεί τις επιθυμίες του. Ελάχιστοι όμως άνθρωποι έχουμε ενεργοποιήσει τον βιοπυρήνα των ευκαριωτικών κυττάρων μας. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω των θερμομαγνητικών πεδίων, με ειδικές τεχνικές και μεθόδους.Επίσης μέσα στα θερμομαγνητικά πεδία υπάρχουν οι πληροφορίες, γνώσεις, μαθηματικές έννοιες οι οποίες μεταβιβάζονται  μέσω της ροής του αίματος απ'τον αιθερικό εγκεφαλικό χώρο στον υπόλοιπο ανθρώπινο οργανισμό.
Γράψτε σχόλιο
Λεπτομέρειες επικοινωνίας:
Σχόλια:
Ασφάλεια
Παρακαλώ βάλτε το κωδικό anti-spam που διαβάζετε στην εικόνα.
 
news_ban
myarticlesbanner
kirlian