ΒΙΟΠΥΡΗΝΕΣ, ΘΕΡΜΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑ, ΒΙΟΠΥΚΝΟΤΗΤΕΣ
Οι βιοπυρήνες είναι σωματίδια και βρίσκονται μέσα στα αρχέγονα κύτταρα, στα ευκαριωτικά κύτταρα, στα αρχέγονα γονίδια, στους βιολογικούς μηχανισμούς. Οι βιοπυρήνες ειναι άυλοι και ρυθμίζουν την βιοενέργεια του αίματος και των υγρών του σώματος.
Θερμοσωματίδια είναι σωματίδια άυλα, έχουν σφαιρικό σχήμα, βρίσκονται μέσα στα θερμικά πεδία του ανθρώπινου οργανισμού και ρυθμίζουν την αγωγιμότητα του. Ενεργοποιούν τους βιοπυρήνες των μεταλλικών στοιχείων του ανθρώπινου οργανισμού όπως σίδηρος, χαλκός, ασβέστιο, παράγουν θερμότητα και την μεταφέρουν στην κυκλοφορία του αίματος.
Βιοπυκνότητες είναι σκοτεινά σωματίδια με δικό τους μεταβαλλόμενο ενεργειακό πεδίο. Οι βιοπυκνότητες βρίσκονται μέσα στις ασυνείδητες περιοχές του ανθρώπινου οργανισμού και όταν ενεργοποιούνται προσβάλλουν το ενεργειακό ομοίωμα του ανθρώπου. Το ενεργειακό ομοίωμα βρίσκεται μέσα στην παραγκεφαλίδα και τροφοδοτεί με
βιοενέργεια το υλικό σώμα  του ανθρώπου. Κάθε φορά που συμβαίνει κάτι αρνητικό στο υλικό σώμα του ανθρώπου όπως τραυματισμός, φλεγμονή, κτυπήματα, άγχος, στενοχώρια, τότε εμφανίζονται οι βιοπυκνότητες και προσβάλλουν τα αντίστοιχα τμήματα του ενεργειακού ομοιώματος του ανθρώπου. Έτσι αρχίζει η φυσική φθορά του υλικού σώματος του ανθρώπου. Στο  να σταματήσουν να εμφανίζονται στο ενεργειακό ομοίωμα του ανθρώπου οι βιοπυκνότητες, συμβάλλει καθοριστικά η βιοθεραπευτική μέθοδος.
Γράψτε σχόλιο
Λεπτομέρειες επικοινωνίας:
Σχόλια:
Ασφάλεια
Παρακαλώ βάλτε το κωδικό anti-spam που διαβάζετε στην εικόνα.
 
news_ban
myarticlesbanner
kirlian